Informacja RODO

Klauzula informacyjna dla kontrahenta (osoby fizycznej)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest K-BRO Krzysztof Brokos Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Brodnicy przy ulicy Kazimierza Wielkiego 3/11

2) Pani/Pana dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, nr NIP, przetwarzane będą w celu związanym z wykonywaniem umowy, wykonywaniem obowiązków rachunkowych i podatkowych

3) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest K-BRO Krzysztof Brokos Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością oraz podmioty współdziałające z w/w spółką w zakresie wykonywania jej obowiązków umownych (np. biuro rachunkowe, kancelaria prawna, kontrahenci etc.);

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą/będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania współpracy oraz zgodnie z przepisami prawa, w szczególności podatkowego po zakończeniu współpracy, przez okres wymagany przez przepisy prawa

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;

7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z wykonywaniem umowy.